Avís legal correu electrònic

La informació continguda en aquest missatge és confidencial i pot incloure dades de caràcter reservat. Aquesta informació va dirigida únicament al seu destinatari. L’accés o el seu ús per part d’una altra persona no autoritzada pot ésser il·legal. Si no és vostè la persona destinatària, si us plau, esborreu-ne el contingut. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat per poder mantenir el contacte amb vostè. Si vostè vol oposar-se, accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades posi’s en contacte amb Agualife Nature S.L. al telèfon 931760241.

Aviso legal correo electrónico

La información contenida en este mensaje es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, pueden ser ilegales. Si no es usted la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero automatizado con el objetivo de poder mantener el contacto con Ud. Si desea oponerse, acceder, cancelar o rectificar sus datos, póngase en contacto con  Agualife Nature S.L. al teléfono 931760241.

e-Mail legal notice

The information contained in this e-mail is confidential and can be considered as reserved. It is exclusively destined to its recipient. The access or use of this message, by any another non authorized person, can be illegal. If you’re not you the intended person, we beg you that please proceed to eliminate its content. According to the constitutional law 15/1999, of December 13th, we communicate you that its e-mail address forms part of our card index automated with the purpose to be able to maintain the contact with you. For cancellation, agreement or rectification of data, please contact Agualife Nature S.L. at telephone number 931760241.